Regionalny oddział w Bielsku-Białej

Legitymacje

11 października 2018 r.

Szanowni Państwo
Informujemy, iż legitymacje biegłych rewidentów są do osobistego odebrania w siedzibie RO PIBR w Bielsku-Białej, ul. 1 Dywizji Pancernej 45.
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR