Regionalny oddział w Bielsku-Białej

Kontakt


Regionalny oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Bielsku-Białej

ul. 1 Dywizji Pancernej 45
43-300 Bielsko-Biała
tel.: 33 488 35 93
e-mail: bielsko-biala@pibr.org.pl

Inspektor Ochrony Danych

Michał Sztąberek
e-mail: IOD@pibr.org.pl


Logo PIBR Przejdź do strony PIBR