Regionalny oddział w Bielsku-Białej

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁATY ZA NADZÓR

24 kwietnia 2020 r.

Przypominamy, że od 2020 r. firmy audytorskie wnoszą opłaty z tytułu nadzoru wyłącznie do Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.
Polska Izba Biegłych Rewidentów nie przyjmuje opłat z tytułu nadzoru! Firmy audytorskie, które przekazały opłatę na konto PIBR, otrzymają jej zwrot. Czytaj dalej.
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR